Fritids

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utbildning och lärande, samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Detta utifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet strävar efter att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar.

På fritidshemmet arbetar vi med leken i centrum. Vi erbjuder eleverna mycket lek, spel och rörelse både inomhus och utomhus. Ambitionen är att erbjuda en verksamhet som ger eleven trygghet och omsorg samtidigt som den är rolig, intresseväckande och lärorik.

Fritidspersonalen arbetar med olika former av skapande verksamhet. Eleverna får till exempel prova på olika tekniker inom bild och form, textil och trä. 

Fritidspersonalen erbjuder även läxhjälp för elever i årskurs två. Läxhjälpen erbjuds på torsdagar med start efter mellanmålet och det pågår fram till klockan 14:30. 

Fritids öppettider är kl 06:00 - 18.00. Alla avdelningar är ihopslagna i ettans fritidslokaler fram till kl 07:00, då de går till respektive avdelningar. På eftermiddagen är avdelningarna ihopslagna från ca 16:45.

Telefonnummer till fritids:

Fritids förskoleklasserna 018 - 727 77 43

Fritids årkurs ett 018-727 77 48

Fritids årskurs två och tre 018 - 727 77 91

14 september 2016