Antimobbningsgruppen

Antimobbningsgruppen finns till för att alla elever ska vara trygga.

Antimobbningsgruppen träffas en gång i månaden eller vid behov för att samtala kring likabehandling, trivsel och elevfrågor.

Berätta för oss i antimobbningsgruppen om du misstänker att någon mobbas eller far illa. Du kan kontakta vår biträdande rektor Maja som ingår i anitmobbningsgruppen:

maja.karlsson@uppsala.se

Uppdaterad: