Trygghetsgrupp

Trygghetsgruppen finns till för att alla elever ska vara trygga.

Trygghetsgruppen träffas en gång i månaden eller vid behov för att samtala kring likabehandling, trivsel och elevfrågor.

Berätta för oss i trygghetsgruppen om du misstänker att någon mobbas eller far illa. Du kan kontakta vår biträdande rektor Maja som ingår i trygghetsgruppen:

maja.karlsson@uppsala.se

24 januari 2018