Skolavslutning och planeringsdagar

Information om skolavslutning och planeringsdagar

Ni har säkert förstått via media att vi tyvärr inte kan bjuda in er till en gemensam sommaravslutning i år. Avslutningen kommer att äga rum klassvis tisdagen den 9 juni mellan kl. 8.15-10.00. Bussarna avgår kl. 10.00. Det är inget fritids efter avslutningen då fritids är stängt för planeringsdagar den 9 och 10 juni.

Vi tycker alla att det är tråkigt att vi inte kan genomföra vår traditionsenliga avslutning men kommer att göra vårt bästa för att ge eleverna en fin och stämningsfull sommaravslutning.

Med vänlig hälsning,

Elin Waldenvik och Matilda Presthus

12 maj 2020