Sportlovslänk Unikum

Sportlovslänk i Unikum.

Fritids påminner om att alla lovlänkar numera skickas ut via en länk i Unikum. Spotlovet närmar sig och länk för att meddela tider skickas ut till berörda elever via Unikum. 

23 januari 2020