Elevråd

Elevrådet sammanträder ca en gång i månaden och två representanter från varje klass i årskurserna 1-5 deltar.

Elevrådet föregås av klassråd i de respektive klasserna där alla elever har möjlighet att komma upp med tankar, idéer och förslag. Dessa tas upp till diskussion på elevrådet.  Protokoll skrivs alltid och delas sedan ut till varje klass på skolan.

Elevrådet driver olika skolfrågor och för fram elevernas önskemål till ledningen.

Lärarrepresentant: Birgitta Åhlander Björkén

Uppdaterad: