Förstelärare

Storvretaskolan har fyra förstelärare. Dessa är Viktoria Rydberg, Joachim Bernström, Beatrice Strandin och Laila Tiittanen Johansson.

De leder arbetet med att säkra undervisningsmetoder som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och de utvecklar samarbete som främjar elevers lärande. De arbetar även med att utveckla kollegialt lärande kring måltolkning och planering, klassrumspraktik anpassad efter elevers varierande behov, utvärdering och bedömning och digitala lärresurser. De ansvarar även för att stödja nya lärare och delta som handledare åt lärarstudenter.

Uppdaterad: