IT

På Storvretaskolan vill vi skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och vi använder oss därför av IT i skolans verksamhet. Vi ger eleverna möjlighet att skriva, söka information och producera eget material.

Några förmågor som vi vill att alla elever ska få lära sig, redan från de yngsta klasserna:

·         Skriva och kommunicera med IT

·         Söka och sortera information

·         Skapa eget material

·         Källkritiskt tänkande, upphovsrätt

Storvretaskolans IT-plan (PDF, 590 KB)

Uppdaterad: