Skolråd

Skolråd är ett forum för samverkan, påverkan och inflytande på skolan.

Rådet består av en personalrepresentant från respektive arbetslag, en eller två vårdnadshavare från varje klass samt rektor.

Skolrådet träffas ca två gånger per termin. Vill du att någonting ska tas upp på skolrådet, kontakta din klassrepresentant.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolråd