Värdegrund

Respekt

Jag har rätt att vara unik och jag tillåts vara det.

Jag har skyldighet att inte utsätta andra för kränkande behandling.

Jag har också skyldighet att visa förståelse för andras tankar, känslor, ord och behov.

Trygghet

Jag har rätt att bli accepterad för den jag är och för mina åsikter.

Jag vet att vuxna ingriper om någon råkar ut för kränkande behandling.

Jag lär mig saker i en trygg gemenskap.

Ansvar

Jag tar ansvar för vad jag säger och vad jag gör eftersom jag vill vara en bra kompis.

Jag ges möjlighet och gör mitt allra bästa för att ta ansvar för mitt lärande.

Jag vet att vuxna och kamrater finns tillhands när jag behöver hjälp i mitt arbete i skolan och på fritids.

Hänsyn/omtanke

Jag behandlar andra så som jag själv vill bli behandlad.

Jag låter alla få vara med.

Jag försöker förstå hur andra tänker och känner.

Jag använder ett vårdat och respektfullt språk.

Uppdaterad: