Kul på rasten

Vi har ett rastprojekt som heter ”kul på rasten”. Det innebär att det finns vuxna som tänkt lite extra på aktiviteter för eleverna att göra främst under 10-rasten.

De vuxna som anordnar "Kul på rasten" har rosa västar på sig på rasten. Varje vecka finns ett schema som visar vilken aktivitet som anordnar under vilken dag. Fråga gärna era barn eller läs i breven från klasslärarna.

"Kul på rasten" är en del av det aktiva trygghetsarbete vi har utvecklat på skolan.

Uppdaterad: