Likabehandlingsplan

Alla skolformer och annan pedagogisk verksamhet ska ha planer mot diskriminering och kränkande behandling. Planerna ska beskriva enheternas främjande, förebyggande och åtgärdande arbete.

9 februari 2016