Likabehandlingsplan

Alla skolformer och annan pedagogisk verksamhet ska ha planer mot diskriminering och kränkande behandling. Planerna ska beskriva enheternas främjande, förebyggande och åtgärdande arbete.

Här kan du läsa vår likabehandlingsplan 2019 (PDF, 646 KB).

Uppdaterad: