Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla skolformer och annan pedagogisk verksamhet ska ha planer mot diskriminering och kränkande behandling. Planerna ska beskriva enheternas främjande, förebyggande och åtgärdande arbete.

Uppdaterad: