Ordningsregler

Målsättningen på vår skola är att alla känner sig trygga och att vi har en positiv stämning.

Alla på skolan ska vara trevliga mot varandra. Ingen ska fälla otrevliga kommentarer, slåss eller sparkas. Alla ska följa ordningsreglerna och konsekvenserna.

Ordningsregler:

 • Jag använder ett vårdat språk.
 • Jag kommer i tid.
 • Jag är ute på rasten och håller mig inom skolans område.
 • Jag stänger av mobiltelefonen.
 • Jag skojbråkar inte, det vill säga jag knuffas eller brottas inte.

Vinterregler:

 • Jag kastar inte snöboll eller ”mullar” någon.
 • När jag åker stjärtlapp eller iskana använder jag hjälm.
 • På isen åker jag bara skridskor och använder hjälm.
 • På isen använder jag inga puckar utan endast lätta bollar (innebandybollar). För att alla ska trivas på isen används bollarna endast på halva isen, närmast idrottshallen.

Detta händer om jag inte följer skolans regler:

 • Tillsägelse av en vuxen.
 • Samtal med eleven.
 • Kontakt med hemmet.
 • Skolledningen informeras.
Uppdaterad: