Verksamheter & årskurser

Storvretaskolan är en skola med elever från förskoleklass upp till årskurs fem. På skolan går det ca 460 elever. Skolbarnsomsorg finns för elever i årskurs F – 3.

Alla elever ska uppleva det meningsfullt att komma till Storvretaskolan. På skolan och på fritids ges alla elever möjlighet att utveckla sina färdigheter i en trygg miljö.

Skolan har en fadderverksamhet där förskoleklassen samverkar med årskurs 3, årskurs 1 samverkar med årskurs 4 och årskurs 2 samverkar med årskurs 5. Fadderverksamhetens syfte är att skapa en gemenskap mellan barn i olika åldrar och skapa trygghet för eleverna.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheter & årskurser