Fritids

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utbildning och lärande, samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Detta utifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet strävar efter att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar.

På fritidshemmet arbetar vi med leken i centrum. Vi erbjuder eleverna mycket lek, spel och rörelse både inomhus och utomhus. Ambitionen är att erbjuda en verksamhet som ger eleven trygghet och omsorg samtidigt som den är rolig, intresseväckande och lärorik.

Fritidspersonalen arbetar med olika former av skapande verksamhet. Eleverna får till exempel prova på olika tekniker inom bild och form, textil och trä. 

Fritids öppettider är kl 06:00 - 18.00. Alla avdelningar är ihopslagna i förskoleklassens fritidslokaler fram till kl 07:00, då de går till respektive avdelningar. På eftermiddagen är avdelningarna ihopslagna från ca 16:45.

Telefonnummer till fritids:

Stjärnan: 072-220 34 28 (går bra att sms:a till) (morgon- och kvällsfritids)

Regnbågen: 072-220 48 92 (går bra att sms:a till) årskurs 1

Grönan: 072- 547 43 99 (går bra att sms:a till) årkurs 2-3

Uppdaterad: