Frukost på fritids

Fritids serverar frukost på morgonen.

Alla kommunens fritidshem serverar frukost för de elever som önskar. Det gäller även de barn och elever som vistas på fritidshem i LSS-regi och de elever som är inskrivna vid fritidsklubben.

Frukost på fritidshemmen införs i alla kommunala grundskolor. Det gör vi för att de barn och elever som börjar sin skoldag tidigt ska få möjlighet till en frukostmåltid i rimlig tid innan nästa måltid i skolan.

Information från Storvretaskolans fritidshem
Storvretaskolans fritidshem serverar frukost från klockan 6:45–7:15 till de barn som är inskrivna på Storvretaskolans fritidshem.

Lokal för frukost kommer att bli 1C:s grupprum på avd. Regnbågen. Detta kommer att innebära att förskoleklasserna, Regnbågens och Grönans barn kommer att äta frukost på avd. Regnbågen därefter gå över till respektive avdelningen.

Om ert barn behöver äta frukost under vårterminen måste ni anmäla detta till fritidspersonalen.

Mvh Personalen på Storvretaskolans fritidshem

Uppdaterad: