Frukost på fritids

Fritids serverar frukost från årsskiftet.

Från och med 2 januari kommer alla kommunens fritidshem att servera frukost för de elever som önskar. Det gäller även de barn och elever som vistas på fritidshem i LSS-regi och de elever som är inskrivna vid fritidsklubben.

Frukost på fritidshemmen införs i alla kommunala grundskolor. Det gör vi för att de barn och elever som börjar sin skoldag tidigt ska få möjlighet till en frukostmåltid i rimlig tid innan nästa måltid i skolan.

Information från Storvretaskolans fritidshem
Storvretaskolans fritidshem kommer att servera frukost från klockan 6:45–7:15 från och med januari 2017 till de barn som är inskrivna på Storvretaskolans fritidshem.

Lokal för frukost kommer att bli 1A:s grupprum på avd. Rönnen. Detta kommer att innebära att förskoleklasserna, Rönnen och Grönans barn kommer att äta frukost på avd. Rönnen därefter gå över till respektive avdelningen.

Om ert barn behöver äta frukost under vårterminen måste ni anmäla detta.
Fritidspersonalen kommer att ta upp intresseanmälan för frukost.

Mvh Personalen på Storvretaskolans fritidshem

20 december 2016