Idrottsfritids

Storvretaskolan har tidigare tagit del av Upplands idrottsförbunds satsning Idrottsfritids. Nu har vi tagit steget vidare och dragit igång idrottsfritids i egen regi.

Vårt idrottsfritids leds av personal från skolan. Alla barn i årskurs 1-3 har möjlighet att vara med. Temat byts ut var fjärde vecka och eleverna anmäler sig för en fyraveckorsperiod i taget. Idrottsfritids bygger på idén att skapa möjlighet för fler barn att hitta glädje, rörelse och hälsa genom idrotten.

22 januari 2015