Sportlovstider

Nu har det blivit dags att meddela hur ert barns omsorgsbehov ser ut under sportlovet.

Vi behöver veta när barnet ska vara på fritids under sportlovet för att på bästa sätt kunna planera verksamheten för barn, personal och matbeställning.

Svaren ska vara fritids tillhanda senast fredagen den 1 februari.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Mitt barn behöver fritids dessa dagar:
Specialkost: Kryssa för de livsmedel som ska uteslutas ur maten
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: