Årskurs 4-5

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska ansvara för att eleverna kan lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. (Lgr 11 kap 2.2).

I årskurs 4 arbetar vi med att stimulera läsningen. Vi arbetar även med hur man kommunicerar och uttrycker sig skriftligt och muntligt i det svenska språket i olika sammanhang, till exempel genom att arbeta med olika genrer. I matematik arbetar vi med grundläggande matematiska färdigheter. Vi lägger stor vikt vid färdighetsträning, men även matematiska diskussioner och laborationer utgör en viktig del av undervisningen. Kommunikation på engelska är en viktig förmåga i vårt samhälle. Vi lägger stor vikt vid att elever vill, kan och vågar kommunicera på engelska i tal och skrift. I årskurs 4 arbetar vi med Sveriges historia och geografi och med Sveriges natur och djurvärld.   

I årskurs 5 lägger vi i svenska vikten vid genretextskrivning och god läsförståelse. I matematiken fortsätter vi att fördjupa och befästa de grundläggande färdigheterna. Vi uppmuntrar eleverna att samtala om matematik och tillsammans har vi många matematiska diskussioner. Vi arbetar med olika teman, så som Europa, krafter i naturen som formar jordens yta och hållbar utveckling. Vi gör naturvetenskapliga experiment och för diskussioner där vi vill skapa ett miljötänkande hos våra elever.

24 januari 2018