Projekt: Barn föds inte med fördomar

Storvretaskolan har i år förmånen att arbeta tillsammans med ”Glada Hudik-teatern”. Vi deltar i projektet ” Barn föds inte med fördomar” som vänder sig till elever i åk 4-5 på vår skola. Budskapet är att integration inte handlar om att alla ska bli lika. Det handlar om att lära sig acceptera, och uppskatta, att vi är olika. I klassrummet arbetar eleverna med frågeställningar och gruppdiskussioner. Hela projektet avslutas med att eleverna får se föreställningen ”Trollkarlen från Oz” på UKK i slutet av april.

Vi deltar för vi tror att en av samhällets viktigaste uppgifter är att främja jämställdhet och människors lika värde. Läroplanen för grundskolan (LGR11) slår även fast att mellanstadieelever ska kunna reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. De ska undervisas i de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse, inklusive barns rättigheter.

 

16 februari 2016