Skapande skola

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Läs mer om Skapande skola på deras hemsida

Årets Skapande skolaprojekt på Storvretaskolan är en fortsättning på vårt besök av Vattenmannen och Speed. De har besökt oss och pratat om plast och att skräpa ner i vårt vatten. Vi avslutade projektet med en sångföreställning tillsammans i idrottshallen.

Tidigare har vi kunnat följa Vattenmannen och Speed i Barnkanalen och på UR, nu har vi fått chansen att få göra ett Skapande skolaprojekt tillsammans med dem.

Ett roligt och spännande äventyr för hela klassen! Projektet inleds med att det kommer en mystisk flaskpost till klassrummet från Vattenmannen som skulle vilja börja skolan för att få lära sig mer om vatten. Kanske barnen kan hjälpa honom? När man minst anar det så dyker Vattenmannen upp med sin hemsnickrade skolbänk och vill vara med...

Vill ni läsa mer om Vattenmannen och Speed kan ni besöka deras hemsida här.

vattenmannen och Speed

 

 

24 januari 2018