Vår läxpolicy

Här kan du läsa om Storvretaskolan läxpolicy.

Läxor kan ges i olika syften, ett är att ge eleverna förförståelse/väcka nyfikenhet för något vi ska arbeta med i skolan. Ett annat syfte är färdighetsträning, som till exempel lästräning, multiplikationstabeller och glosor. Detta för att vissa moment i inlärningen kan behöva mer tid för att automatiseras. Oavsett läxans syfte ska ämnet vara bekant för eleven redan innan läxan skickas hem, ha en tydlig koppling till den undervisning som pågår och det ska finnas en återkoppling till eleven. Återkopplingen kan ges i olika former till exempel av en pedagog eller av en kamrat, den kan vara både skriftlig och muntlig.

Vår läxpolicy (PDF, 383 KB)

Uppdaterad: