Skolkurator

Jag heter Johanna Ryholm och arbetar som skolkurator.

Jag jobbar måndag, tisdag, torsdag och fredag och nås på telefonnummer 018-727 92 60 eller 0725- 933 922 samt på mailadress johanna.ryholm@uppsala.se. Man kan även ta kontakt med mig via direktmeddelande på Instagram, på @storvretaskolanskurator.

Som skolkurator arbetar jag med enskilda samtal med elever (och i viss mån föräldrar), samt med konsultation och handledning av personal. Vid behov hjälper jag till att hänvisa vidare till andra instanser.

Kuratorn är del av skolans elevhälsoteam, EHT, där flera olika professioner (rektor, speciallärare, skolsköterska, psykolog, kurator) tillsammans arbetar fram stöd, åtgärder och möjligheter för skolans elever och pedagoger. Jag har vid behov kontakt med andra myndigheter, t.ex. socialtjänsten och BUP.

Kuratorn arbetar även vid behov med barn i grupp, ofta på klassbasis, utifrån teman som t.ex. värdegrund, relationer eller samspel. Jag fungerar som samordnare av det viktiga arbetet mot mobbning och för att skolan ska vara en trygg plats där alla får vara och utveckla den de unikt är.


Välkommen att kontakta mig!

Uppdaterad: