Skolkurator

Mitt namn är Pär Ångman och jag arbetar som skolkurator på Storvretaskolan fr.o.m. augusti 2016.

Mina arbetstider är måndag - torsdag kl 07.45-15.45 och fredag 7.45-12.00. Du kan nå mig e-post par.angman@uppsala.se eller ringa mig på telefonnummer 072-580 62 32.


Min huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på skolan. Som kurator erbjuder jag hjälp och stöd när bekymmer eller problem uppstått på skolan, i hemmet eller på fritiden.

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig vid behov eller vid frågor!

Uppdaterad: