Vinterinformation från UL

Nu är det vinter och det kan bli problem med vinterväglag.

Du kan själv skaffa information genom att lyssna på Radio Uppland på morgonen för att få den senaste trafikinformationen. Där får Du till exempel information om bussbolagen har beslutat att ställa in någon busstur.

Även på Upplands Lokaltrafiks hemsida http://www.ul.se(finns på starsidan "trafikläget") kan man söka information.

Tänk på att det vid svårare oväder kan ta tid att få alla vägar farbara. Om bussen blir inställd och Du väljer att själv skjutsa ditt barn till skolan får Du även räkna med att eventuellt hämta ditt barn vid skoldagens slut.

Kontakta skolan eller Upplands Lokaltrafik för information om när skolskjutsarna kan återupptas.

Föräldrarna har ansvaret för eleven på dennes väg från hemmet till skolan eller till dess eleven stigit på skolskjutsen. Föräldrarna ansvarar även för att elev kommer i tid till morgonskjutsen till skolan. Om elev missar skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till skolan.

Föräldrarna skall på morgonen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till kommunen när elev stiger på skolskjuts eller när elev på överenskommen tid kommer till skolan. Efter skolans slut skall kommunen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när eleven på överenskommen tid går från skolan eller när elev stiger av skolskjuts.

Med vänlig hälsning

Antagningsenheten skolskjuts

8 november 2016