Rektorsbrev februari

Semlor, tulpaner, sportlov och nationella prov. Det är några av de saker som präglar denna, i mitt tycke, trevliga månad.

I skolan löper arbetet på och personalen arbetar vidare med elevernas kunskapsutveckling. Som ett led i detta är Storvretaskolan pilotskola i projektet att byta lärplattform i grundskolan. Vi övergår från Edwise till Unikum nu under våren. Ni föräldrar kommer att märka det i samband med bl.a.  utvecklingssamtal.  I skolan ser vi mycket positivt på detta.

Vi arbetar också aktivt i Storvretaområdet inklusive Vattholma och Skyttorp med samsyn och kunskapsuppföljning för förbättrade resultat tillsammans med Ärentunaskolan. Det är viktigt att våra elever kommer med en välrustad ryggsäck till åk 6.

Eleverna i åk 4-5 kommer under våren att vara delaktiga i ett projekt tillsammans med Glada Hudik-teatern. De har tagit fram ett fint studiepaket kring fördomar och var de kommer ifrån. Barn föds inte med dem som bekant. Hela projektet avslutas med att eleverna ser föreställningen ”Trollkarlen från Glada Hudik” på UKK i april tillsammans med många andra elever i länet som deltar i projektet.

Jag vill påminna om restriktioner gällande ledigheter för åk 3 under vårterminen pga  de nationella proven i matematik och svenska som genomförs då. Vi vill ge alla elever möjlighet att delta vid alla provtillfällen!

Under februari börjar Maja Eriksson att arbeta hos oss tillsammans med speciallärarna på Storvretaskolan. Varmt välkommen!

Ha det skönt i vintersolen!

Outi Määttä

rektor

 

 

31 januari 2016