Informationsmöte för föräldrar till barn i blivande förskoleklass

Välkommen till ett informationsmöte på Storvretaskolan inför ditt barns skolstart i förskoleklass.

Tid: Torsdagen den 26 maj kl 18.00.

Plats: Storvretaskolans matsal.

Ni kommer att få träffa rektor, personal från förskoleklass och från fritids.

Ditt barn kommer att besöka skolan under förmiddagen samma dag för att träffa sina nya lärare och blivande klasskompisar. Personal från respektive förskola kommer att följa med under besöket.

För er som önskar inskolning erbjuder vi detta med start antingen måndagen den 1 augusti (v 31) eller måndagen den 8 augusti (v 32). För att på bästa sätt kunna planera vår verksamhet ber vi er lämna in barnets tider senast den 31 maj. Tiderna lämnas in digitalt via vår hemsida.

Välkomna!

Med vänlig hälsning

Personalen i förskoleklass, fritids och rektor Outi Määttä

12 maj 2016