Nominera lärare till pedagogiska priser!

Uppsala kommun delar varje år pedagogiska priser till lärare. En jury utser pristagarna utifrån de nomineringar som kommit in.

Uppsala kommun delar varje år ut pedagogiska priser till lärare i

  • förskola
  • grundskola, inklusive särskola
  • gymnasieskola, inklusive gymnasiesärskola.

Begreppet lärare inkluderar även förskollärare. Du kan lämna förslag på pristagare fram till 30 september. Priserna delas sedan ut i november. 

Kriterier för priserna 

Väcka nyfikenhet och engagera

Läraren får eleven att vilja delta i undervisningen. Läraren har en passion för uppdraget som inspirerar till nyfikenhet och intresse för ämnet eller uppgiften.

Skapa ett tryggt klimat för lärande

Läraren får eleven att våga delta i undervisningen. Läraren skapar en lärmiljö där eleven vågar fråga och säga sin mening. I en sådan miljö finns social trygghet, arbetsro och tolerans för olikheter.

Utmana och ge självförtroende

Läraren får eleven att känna självförtroende och tillit till sin förmåga att lyckas med uppgiften. Läraren följer elevens utveckling och kommunicerar den med eleven och elevens föräldrar. Utifrån detta ställer läraren upp nya utmaningar för eleven.

Får skolan att utvecklas

Läraren inkluderar varje elev i undervisningen utifrån elevens individuella behov och förutsättningar. Läraren är kunnig i sina ämnen och i ämnesdidaktik och lyckas därigenom stimulera varje elev till utveckling. Läraren arbetar också för ett systematiskt kollegialt lärande för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen.

En jury utser pristagarna

En jury utser pristagarna utifrån de nomineringar som kommer in. Juryn består av ordförande samt ledamöter i utbildningsnämnden.

Sex priser

Totalt delar utbildningsnämnden ut sex priser:

Ett 1:a pris: 10 000 kronor
Två 2:a pris: 2 500 kronor vardera i presentkort på Uppsala Konsert & Kongress
Tre 3:e pris: 1 000 kronor vardera i presentkort på Uppsala Konsert & Kongress

Nominera en lärare här!

16 juni 2015