Information om fritids och fritidsklubben för nuvarande årskurs 3

De elever i årskurs 3 som har fritidsplats behöver inte säga upp den. Platsen går ut automatiskt den sista juni.

De elever som vill ha fritidsklubb i höst när de går i årskurs 4 söker platsen i ebarnungdom. I ansökan måste det anges om ni önskar morgonfritids. Rätt till plats i fritidsklubb har ni från och med 1 juli.

Det är öppet hus för blivande årskurs fyra och dess vårdnadshavare på Storvreta fritidsklubb den 24 och 26 maj klockan 17:00 - 18:00. 

Mer info

Hälsningar,

fritidspersonalen

 

13 maj 2016