Skolsköterska

Jag heter Daniel Brander och mina arbetsdagar är måndag, tisdag, onsdag, fredag klockan 8-16.

Du kan nå mig på telefonnummer 018- 727 77 90 eller via e-post på

daniel.brander@uppsala.se

Min mottagning ligger i skolans huvudbyggnad en trappa upp och längst bort till vänster.

Öppen mottagning
Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer, vilket gör att det kan vara svårt att nå mig, men det går alltid bra att kontakta mig via e-post.

Hälsobesök
Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.

Länkar:
BRIS

Snorkel

Sundarebarn

24 januari 2018