Störningar i tjänsten UNIKUM

Det har kommit till vår kännedom att det förekommer det vissa störningar i tjänsten UNIKUM.

Detta har bidragit till att vissa felaktiga uppgifter har skickats ut. Felet är uppmärksammat och vi undersöker det vidare.

6 augusti 2016