Kontakt

Expeditionen

Storvretaskolans kansli är bemannad varje vardag mellan kl 07.30 - 15.00.

Telefonnr 018-727 67 60.

 

Sjukanmälan

Frånvaroanmälan sker direkt till Skola24.

Telefonnumret ni ska använda är 0515-777601.

Vänligen ha barnets 10-siffriga personnummer i beredskap.

Det är viktigt att frånvaroanmälan görs före kl. 08.00.

Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget.

Frånvaroanmälan sker direkt till Skola24.