Information angående skolskjuts

Nu är höstterminen slut och kommunen har haft den nya skolskjutsorganisationen en termin.

Ansökningsblanketten 2016

Inför den nya terminen har vi gjort om ansökningsblanketten. Ansökningsblanketten ska skickas direkt till registrator för registrering som sedan skickar den till Antagningsenheten, Skolskjuts. Adressen finns på ansökan.

Blanketten finns på:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

Växelvisboende

För elever med växelvisboende ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår.

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.

Vi vill ha in ansökan för läsåret 2016/2017 senast 31 mars för att kunna garantera att busskort kommer före skolstarten.

Taxi

När det gäller ansökan om taxi för elever med t.ex. trafikfarlig väg, avstånd till hållplats eller utifrån funktionsnedsättning så ska vårdnadshavarna ansöka om detta varje läsår.

Taxi för elever med funktionsnedsättning ska styrkas med läkarintyg vid varje ansökningstillfälle. Läkarintyg som styrker elevens bestående nedsättning behöver ej kompletteras för varje år om det inlämnats till oss på Antagningseneheten vid tidigare ansökan

Ansökan för läsåret 2016/2017 ska inkomma till oss på Antagningsenheten senast 31 mars 2016.

Olyckshändelse

Om en elev har råkat ut för en olyckshändelse och därmed behöver busskort/taxi så hanteras det via Uppsala Kommuns försäkringsbolag Gjensidige.

Anmälan till försäkringsbolaget ska alltid göras då eleverna är försäkrade dygnet runt. Försäkringsbolaget anordnar därefter sedan eventuell transport.

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/forsakring-och-skadeanmalan/

Busskort

När en elev har tappat eller fått busskortet stulet ska det anmälas till Upplands Lokaltrafik på deras hemsida: www.ul.se

Det kostar inget att få ett nytt kort men eleven får betala sina resor tills det kommer ett nytt kort.

9 december 2015