Information skolskjuts

Här följer viktig information från UL om att eleverna ska ha kvar sina skolkort över sommaren, INTE kasta dem.

Här följer viktig information från UL om att eleverna ska ha kvar sina skolkort över sommaren, INTE kasta dem.

Läs mer i ett dokument från UL.  (PDF, 85 KB)

Informationen om detta finns även på UL´s hemsida

http://www.ul.se/Skola-foretag/Skola

20 maj 2016