Rektorsbrev januari

Jag hoppas att arbetet under denna termin fortsätter i samma goda anda som föregående. Vi fortsätter läsårets arbete i den vackra vinterkylan med skridskor och andra roliga uteaktiviteter.

Vi har ny personal i förskoleklass C – Ida Abrahamsson kommer att jobba tillsammans med Eva-Lena Wallmark och Erica Lind.

Skolvalsperioden i Uppsala kommun pågår 15-31 januari. Vi har informationsmöte för blivande förskoleklasser 21 januari. Välkomna till skolans matsal kl 18 för att träffa skolledning och pedagoger i förskoleklass.

Vi har haft vår sedvanliga trygghetsvecka första veckan och jobbar fortsatt aktivt för att eleverna ska trivas, må bra och nå målen i alla ämnen.

Skolrådet kommer att träffas under följande datum på våren:
2/2 kl 18-20
21/4 kl 18-20

Välkomna tillbaka till skolan och rutinerna!

Outi Määttä
rektor

14 januari 2016