Fritids

Stjärnans fritids (f-klass)

Morgon- och kvällsfritids

Tony Thyr

Stjärnan förskoleklass B

Mia Persson

Stjärnan förskoleklass C

Stjärnan förskoleklass

Kerstin Carlsson

Regnbågens fritids (åk 1)

Johan Bondesson

Regnbågen

Isak Mattsson

Regnbågen

Iman Khalaf

Regnbågen

Henrik Antoni

Regnbågen

Paulo Karlsson

Regnbågen

Grönans fritids (åk 2-3)

Annelie Dahlin Hägg

Grönan

Farnaz Kalachaei Sabet

Grönan

Somayeh Sang Sefidi

Grönan

William Pettersson

Grönan

Camilla Rasmusson

Grönan

Erik Norell

Grönan
Uppdaterad: