Höstlov 2015

Nu är det dags att meddela hur ert barns omsorgsbehov ser ut på höstlovet.

Vi behöver veta när barnet ska vara på fritids för att på bästa sätt kunna planera verksamheten för barn, personal och matbeställning.

Svaren ska vara fritids tillhanda så snart som möjligt, dock senast fredagen 18 september.

Lämna in tider

1 september 2015