Skolexpedition

IT-administratör

Sofia Markäng

Hemsideansvarig

Josephine Eld

Biträdande rektor

Maja Karlsson

Skoladministratör

Susanne Runehagen

Skolpsykolog

John Repic

Vaktmästare

Juan Garcia

Kurator

Pär Ångman

Husmor

Marianne Roshed

Skolsköterska

Daniel Brander
24 januari 2018