Information om skolvalet

Har du ett barn som ska börja förskoleklass till hösten?

Du som har ett barn som ska börja förskoleklass till hösten ska söka skolplats för ditt barn i skolvalet 11-31 januari 2022.

Ditt barn har skolplikt från det år barnet fyller 6 år. Kommunala grundskolor i Uppsala erbjuder inte yngre barn plats i förskoleklass.

Sök skola i e-tjänsten Mitt skolval
Du som är vårdnadshavare söker skolplats för barnet i e-tjänsten Mitt skolval. Det gäller även om barnet redan står i kö till en fristående skola nästa läsår.

När skolvalet startar får du ett brev med information om skolvalet och instruktioner för e-tjänsten.

För att logga in och göra ansökan behöver du bank-id. Har barnet två vårdnadshavare måste båda bekräfta ansökan i Mitt skolval.

Du kan se och följa din ansökan under hela ansökningsperioden i Mitt skolval.

Besked om placering lämnas senast 11 mars 2022 i Mitt skolval.

Vårdnadshavare kan ansöka om byte 11-31 januari och 15-24 mars 2022 i Mitt skolval.

Ansöker du om byte av skola i skolvalet och ditt barn får plats på skolan du vill byta till, blir det en direktplacering. Det innebär att du inte får ett erbjudande att bekräfta och ditt barn har inte kvar skolplaceringen som du fick besked om i skolvalet.

Se en film om hur skolvalet går till

15 december 2021