Sportlov 2019

Nu har det blivit dags att meddela ert barns omsorgsbehov under sportlovet.

Vi behöver veta när barnet ska vara på fritids för att på bästa sätt kunna planera verksamheten för barn, personal och matbeställning.

Svaren ska vara fritids tillhanda så snart som möjligt, dock senast fredagen 1 februari.

Lämna in tider

16 januari 2019