Information 1 mars

Vi håller i anpassningar och åtgärder för att minimera smittspridning.

Välkomna tillbaka efter sportlovet. Vi hoppas att ni har haft möjlighet att njuta av det vackra vårvädret.

Utbildningsförvaltningen skickar ut information direkt till er vårdnadshavare gällande Coronaläget i Unikum. Senaste utskicket gjordes fredagen den 19 februari, viktig läsning för alla. Utöver den information som skickas ut via Unikum behöver vi alla hålla oss uppdaterade och följa de råd och riktlinjer som finns för regionen och nationellt.

Vi på Storvretaskolan fortsätter att hålla i och hålla ut med anpassningar och åtgärder för att minimera smittspridning genom att:

• kontinuerligt påminna eleverna om att tvätta händerna ofta och noga.

• tillhandahålla handsprit i skolans samtliga lokaler.

• frekvent vädra i undervisningssalarna.

• i möjligaste mån hålla social distans mellan elevgrupper.

• undvika resor med allmän kollektivtrafik.

• undvika icke nödvändiga besök på skolan.

• genomföra utvecklingssamtal och andra möten med vårdnadshavare digitalt.

• markera på golven för att minska avståndet vid köbildning i och utanför matsalen.

• förskjuta rasttider för vissa klasser för att minska trängsel i korridorer.

• lämning och hämtning av elever sker utomhus.

• inte genomföra några evenemang på skolan som samlar många elever/personer ex. föräldramöten, skolråd, elevråd.

• regelbunden uppföljning av skolans riskbedömning tillsammans med skyddsombud.

• interna konferenser och möten sker digitalt.

 

 

 

Med vänliga hälsningar

Elin Waldenvik och Matilda Presthus

 

2 mars 2021