Elevfotografering

Elevfotografering kommer att ske mellan onsdagen den 19/8 och tisdagen den 25/8.

Vilken dag respektive klass har fotografering meddelas av klassläraren.

14 augusti 2015