Rektorsbrev oktober

Vilken fantastisk höst vi haft. Att se eleverna vara ute så mycket och leka samt ha undervisning ute är något som alla njuter av. Låt oss hoppas på ytterligare några fina dagar i oktober också.

Skolan har haft ett mycket lyckat ”Skapande skola – projekt ” i september. Vi har haft berättarrazzia, vilket innebar att professionella berättare besökte klasserna under ett flertal gånger en dag. Berättelserna kunde vara klassiska sagor eller skrönor med en tänkvärd twist på slutet. Eleverna blev överraskade och inspirerade att själva berätta historier efteråt. Jag är själv svensklärare och vet att muntligt berättande stimulerar andra förmågor såsom skrivande och mod att tala inför en grupp.

Vi har haft terminens första skolråd 1/10 och många intressanta ämnen avhandlades. Protokollet finns att hämta på skolans hemsida så snart det är justerat. Bland annat avhandlade vi frågor om Grönans fritids. Skolan har en plan för verksamheten och ser över alternativa lokaler sen eftermiddag då det är många barn. Jag vill också informera alla föräldrar att vår matleverantör Kost och restaurang tar emot alla synpunkter på menyer och frågor kring klimatsmart och ekologisk mat. Vi diskuterade även bruket av mobiltelefoner och de regler som finns på skolan kring detta.

Under v 41 har skolan sin sedvanliga hälsovecka, vilken innefattar olika aktiviteter i klasserna. Lärarna har möjlighet att utifrån en idébank skapa aktiviteter tillsammans med sina elever i klassen.

Vi jobbar aktivt med ökad måluppfyllelse och likvärdighet i bedömning. Som ett led i detta träffas vi rektorer i skolområdet regelbundet och vi kommer även att få besök av utbildningsdirektören Birgitta Pettersson, som vill följa upp hur arbetet fortskrider ute på skolorna. Mycket bra tycker jag!

Glöm inte ”Öppet hus” 22 /10. Separat inbjudan kommer från klasslärarna. Vi ses kanske då!

Varma hösthälsningar från Storvretaskolans rektor

/  Outi Määttä

2 oktober 2015