Rektorsbrev mars

Äntligen börjar vi känna att dagarna blir längre och att det är ljust vid skoldagens början och slut. I skolan har vi några intensiva veckor framför oss till påsklovet, som infaller i vecka 13.

Nationella prov

I åk 3 inleds nu de nationella proven i matematik och svenska. Jag vill påminna om att inte ta ledigt från skolan under denna period.

Skolråd och kvarglömt

Under skolrådsmöten diskuterar vi ofta maten och kvarglömda kläder. Jag kan se att det finns många jackor som hänger kvar i skolan. Ta gärna hem dem och titta i uppsamlingstunnorna efter de kläder era barn glömt kvar. Gällande maten så är Kost och restaurang leverantör till alla skolor i Uppsala kommun och de har en inriktning på kosten som är gemensam för alla skolor. Vi har matråd på skolan med representanter från klasserna regelbundet och där framför elever sina synpunkter. Vi planerar att bjuda in representanter från Kost och restaurang till skolrådet för att ni som föräldrar ska ges möjlighet att få svar på frågor som gäller deras inriktning bland annat.

Enkäter

Som ett led i det kommungemensamma kvalitetsarbetet kommer vi i Uppsala kommun att genomföra en enkät i alla årskurser på skolan gällande frågor kring trygghet och kunskapsuppföljning. Den genomförs i skolan varje år och gäller både skola och fritids. Det sker i mars mån. Ni som föräldrar kommer att kunna ta del av resultaten efter sammanställningen som görs centralt i Uppsala kommun.

Jag hoppas att den värsta influensa- och förkylningsvågen nu är över och att vi har många elever på plats nu efter sportlovet!

Vänligen/

Rektor Outi Määttä!

1 mars 2016