Förskoleklass och årskurs 1

Lärare förskoleklass A

Maria Monié

Lärare 1 A

Karin Hoffner

Lärare förskoleklass B

Miriam Du Plessis

Lärare 1 B

Beatrice Strandin

Lärare förskoleklass C

Stina Wretling

Lärare 1 C

Ida Abrahamsson
Uppdaterad: