Förskoleklass och årskurs 1

Lärare förskoleklass A

Kerstin Carlsson

Lärare 1 A

Marie Tannfors

Lärare förskoleklass B

Anna-Carin Lif

Lärare 1 B

Martina Pettersson

Lärare förskoleklass C

Miriam Du Plessis

Lärare 1 C

Ida Abrahamsson

Lärare förskoleklass D

Josephine Eld

Lärare 1 A,B,C

Kerstin Högström
14 september 2016