Förskoleklass och årskurs 1

Lärare förskoleklass A

Kerstin Carlsson

Lärare 1 A

Camilla Rasmusson

Lärare förskoleklass B

Anna-Carin Lif

Lärare 1 B

Denice Österberg

Lärare förskoleklass C

Miriam Du Plessis

Lärare 1 C

Birgitha Lagerström

Lärare i förskoleklass A,B,C

Maria Norman

Lärare 1 C

Marcus Pettersson

Lärare 1 A

Stina Wretling

Lärare 1 D

Josephine Eld
Uppdaterad: