Information från skolskjuts

Här kommer information från Antagningsenheten Skolskjuts.

Ansökningsblanketten för skolskjuts. Blanketten finns på:
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/


Växelvisboende och trafiksäkerhet:
För elever med växelvisboende och elever med trafik farlig väg ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår.
Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.
Vi vill ha in ansökan för läsåret 2018/2019 senast 31 mars 2018 för att kunna garantera att eventuellt busskort kommer före skolstarten.


Funktionshinder
Ansökan utifrån ev. funktionshinder ska vårdnadshavarna lämna in ny för varje läsår. Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan. Vi vill ha in ansökan för läsåret 2018/2019 senast 31 mars 2017 för att kunna garantera att eventuellt busskort kommer före skolstarten.
Ansökan ska kompletteras med ett relevant utlåtande, mall finns här:
www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola


Elever med funktionsnedsättning ska styrka funktionsnedsättningen med relevant utlåtande vid varje ansökningstillfälle. Utlåtande som styrkt elevens bestående nedsättning behöver ej kompletteras för varje år om det tidigare inlämnats till oss på Antagningsenheten vid tidigare ansökan.


Olycksfall
Om en elev har råkat ut för en olyckshändelse och därmed behöver busskort/taxi så hanteras det via Uppsala Kommuns försäkringsbolag Crawford o Co. Anmälan till försäkringsbolaget ska alltid göras då eleverna är försäkrade dygnet runt. Försäkringsbolaget anordnar därefter sedan eventuell transport. Ytterligare information finns du här:
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/forsakring-och-skadeanmalan/

Busskort, tappat eller stulet
När en elev har tappat eller fått busskortet stulet ska det anmälas till UL på deras hemsida: https://www.ul.se/Skolkortet/skolkort/
Det kostar inget att få ett nytt skolkort men eleven får betala sina resor tills det kommer ett nytt skolkort hemsänt från UL.
Om elev har ett sk TF-nummer, så skriver man det i formuläret precis som det är, tex 20101010-TF10 så fungerar anmälan till UL.

Nytt skolskjutsreglemente från läsåret 2018/2019
Från hösten 2018 så gäller det nya skolskjutsreglementet.
OBS! När det gäller skolvalet inför 2018 är det nya skolskjutsreglementet som gäller. https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/reglemente-for-skolskjuts-och-andra-elevresor/

Kontaktuppgifter till Antagningsenheten skolskjuts för allmänheten:
E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se
Telefontid mån-tors 09.30-11.30 Tel: 018-727 08 00

 

12 december 2017