Ska ditt barn börja i förskoleklass hösten 2017?

Välkomna till Storvretaskolans informationsmöte Tisdagen den 24/1 klockan 18.00-19.00.

Vi inleder i matsalen med gemensam information. Därefter är ni varmt välkomna att besöka förskoleklassernas lokaler och träffa personalen som arbetar i förskoleklass.

Varmt välkomna!

All personal i förskoleklasserna och Elin Waldenvik, Tf. rektor

Till vårdnadshavare i Storvreta för barn födda 2011
I Storvreta finns två kommunala grundskolor som har förskoleklasser. Det är
Storvretaskolan och Pluggparadiset. Skolorna har ett gemensamt upptagningsområde vilket innebär att barnet garanteras plats på en av dessa skolor. Vid fler sökanden än platser till en skola gör kommunen ett urval utifrån syskonförtur och relativ närhet. Ni kommer under perioden 11-31 januari ha möjlighet att göra ert skolval. Mer information om skolvalet hittar du här

 

19 december 2016