Vår skola

Storvretaskolan tar emot elever från förskoleklass till årskurs sex. Vår skola ska vara en skola där elever trivs, lyckas och är trygga. Skolmiljön erbjuder möjlighet till varierande aktiviteter under skol - och fritidstiden. Våra ledord är trygghet, kunskap och delaktighet.

På vår skola vill vi ge alla elever förutsättningar att lyckas genom ett lustfyllt lärande i en god miljö. Vi har de senaste åren förbättrat våra lokaler och utrustat dem med nödvändig teknisk utrustning för att på bästa sätt möta nya krav.

Läsförståelse är grundläggande för all verksamhet i skolan. Vi satsar på tidiga insatser för att alla elever ska ha möjlighet att nå målen i samtliga ämnen. Vi ser att kunskapsinhämtning är progressiv och vi arbetar aktivt för att alla elever ska förbättra sina resultat årligen. Detta möjliggörs genom att eleven har huvudrollen i sitt arbete på skolan och delges ansvar.

Runt vår skola finns det tillgång till grönområden och det ger goda förutsättningar för uteaktiviteter i undervisning och på raster. Vi har en stor skolgård med gott om utrymme för lek och spel.

Vår fritidsverksamhet välkomnar elever i årskurs F-3.
Vårt fritidshem består av tre avdelningar, Stjärnan (förskoleklass), Regnbågen (åk 1) och Grönan (åk 3).

Fritidshemmet öppnar klockan 06:00 och stänger 18.00.

Uppdaterad: