Parkering och busshållplats

Som vi informerat om tidigare har Storvretaskolan äntligen fått ombyggnationen vid busshållplatsen genomförd.

Bussarna som lämnar och hämtar elever vänder på baksidan av skolan vid Rastvägen. Där finns även nya droppfickor för avlämning av elever. Parkeringen bakom idrottshallen är till för skolans personal enligt uppsatt skyltning.

8 september 2016