Dags att söka skolkort/skoltaxi

Vi på Antagning Skolskjuts vill påminna om att det nu börjar bli dags för vårdnadshavare att söka ev skolkort/skoltaxi utifrån eventuella särskilda skäl såsom t ex växelvis boende, Funktionshinder eller särskilt svår trafiksituation.

Här hittar du information kring ansökan av skolkort/skoltaxi. (PDF, 63 KB)

Mer information samt Ansökan finner du på Uppsala Kommuns hemsida. Ansökan ska vara Antagningsenheten tillhanda senast 31 Mars 2017.

25 januari 2017