Rektorsbrev april

Nu fortsätter vi arbetet de sista nio veckorna som är kvar av skolterminen. Våren har kommit på allvar till allas glädje. Utvecklingssamtalen kommer att ske de närmaste veckorna i många klasser. Jag vill passa på att hälsa nya föräldrar i förskoleklasserna välkomna till Storvretaskolan!

Organisation:

Vi arbetar för fullt med höstens organisation och det ser ut som att vi kan få till en god organisation. När förskoleklassvalet är helt avslutat kommer vi att kunna presentera ett organisationsförslag. Vi kommer att ha tre lite mindre förskoleklasser.

Påminnelse om busskort/skolskjuts:

Alla som är berättigade till skolskjuts/busskort får automatiskt sitt kort laddat till skolstarten i höst och behöver inte göra någon ansökan. OBS! Var rädd om busskorten. Det är samma busskort som ska användas i höst och hela skoltiden. De som har växelvis boende ska ansöka om skolskjuts/busskort varje läsår.

Sommarstängt:

I år kommer vi att ha stängt fyra veckor under sommaren vecka 27-30. De barn som behöver omsorg kommer erbjudas det på Pluggparadiset. Vi samarbetar kring sommarfritids både gällande lokaler och personal.

Skolrådet:

Nästa skolrådsmöte är den 21 april klockan 18.00 i personalrummet.

Påminnelser:

Vårens planeringsdag då fritidshemmet är stängt är fredagen den 10 juni. Den 9 maj är det studiedag för lärarna och elever är lediga från skolan men fritidshemmet är öppet som vanligt.

Ledighetsansökningar:

Ansökan om ledighet sker skriftligt, det gäller även ledighet som klassföreståndaren beviljar. Blanketter finns på skolans hemsida. Från och med nu kommer vi att kräva underskrift från båda vårdnadshavarna för att bevilja ledigheter. Vi vill också att ni skriver vart ni ska resa. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas av rektor. Vi uppmanar er verkligen att försöka förlägga ledigheter till elevernas ledigheter och lov. Klassföreståndaren får bevilja elever ledigt högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår. Under den perioden åk 3 gör nationella prov kommer vi inte att bevilja några ledigheter för den årskursen.

Gå gärna in på vår hemsida och ta del av klassernas bloggar!

Skön vår till er alla!

Outi Määttä

Rektor Storvretaskolan

 

5 april 2016