Studiedag 30/9

Fredagen den 30 september är skolan stängd för planeringsdag. Fritids är öppet som vanligt. Nu är det dags att meddela hur ert barns omsorgsbehov ser ut denna dag.

Vi behöver veta om ert barn ska vara på fritids studiedagen den 30 september och i sådant fall vilka tider. Detta för att på bästa sätt kunna planera verksamheten för barn, personal och matbeställning.

Svaren ska vara fritids tillhanda så snart som möjligt, dock senast fredagen den 9 september.

Lämna in era tider här.

16 augusti 2016